ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΣΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το ιατρείο παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στην ουρολογία.

Επικοινωνήστε με τον ουρολόγο και κλείστε ραντεβού για κατ’ ιδίαν εξέταση.


Παθήσεις Προστάτη


Παθήσεις Ουροδόχου Κύστης

​​Παθήσεις Νεφρών


Υπερηχογραφικά Κατευθυνόμενη Βιοψία Προστάτη

Εξωσωματική Λιθοτριψία Ουροποιητικού

Ενδοουρολογία – Laser

Ουρολογική Λοιμωξιολογία

Ουροροομετρία – Ουροδυναμική

Ακράτεια ούρων


Ουρογυναικολογία

Παιδοουρολογία


Παθήσεις Προστάτη

Παθήσεις Ουροδόχου Κύστης

​​Παθήσεις Νεφρών

Υπερηχογραφικά Κατευθυνόμενη Βιοψία Προστάτη

Εξωσωματική Λιθοτριψία Ουροποιητικού

​​Ενδοουρολογία – Laser

Ουρολογική Λοιμωξιολογία

Ουροροομετρία – Ουροδυναμική

​​Ακράτεια ούρων

Ουρογυναικολογία

Παιδοουρολογία


Παθήσεις Προστάτη

Παθήσεις Ουροδόχου Κύστης

​​Παθήσεις Νεφρών

Υπερηχογραφικά Κατευθυνόμενη Βιοψία Προστάτη

Εξωσωματική Λιθοτριψία Ουροποιητικού

Ενδοουρολογία – Laser


Ουρολογική Λοιμωξιολογία

Ουροροομετρία – Ουροδυναμική

Ακράτεια ούρων


Ουρογυναικολογία

Παιδοουρολογία